Läs bibeltext

Hes 34:11
  Så säger Herren Gud: Jag skall själv ta hand om mina får och vårda dem.
Hes 34:12
Som herden vårdar sig om sin hjord när han har sina får omkring sig, de skingrade, så skall jag vårda mina får och rädda dem från de platser dit de skingrades den dag då moln och töcken rådde.
Hes 34:13
Jag skall hämta dem hos de främmande folken, samla in dem från främmande länder och föra dem till deras eget land. På Israels berg, i dess dalar och bebodda trakter skall jag valla dem.
Hes 34:14
På ett gott bete skall jag driva dem i vall. Deras ängar skall vara på Israels höga berg. Där skall de få komma till ro på härliga ängar. Saftigt bete skall de finna på Israels berg.
Hes 34:15
Jag skall själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud.
Hes 34:16
Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna, jag skall förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående. Jag skall valla dem på det rätta sättet.
Hes 34:17
Hör, mina får! Så säger Herren Gud: Jag skall skipa rättvisa bland fåren, bland baggar och bockar.
Hes 34:18
Är det inte nog att ni får gå i vall på de bästa betena, måste ni också trampa ner resten av betet? Är det inte nog att ni får dricka klart vatten, måste ni grumla det som är kvar med era klövar?
Hes 34:19
Mina får tvingas beta vad ni har trampat ner och dricka vad ni har grumlat.
Hes 34:20
  Så säger Herren Gud till fåren: Jag skall själv skipa rättvisa mellan de feta och de magra fåren.
Hes 34:21
Ni knuffar de svaga med bog och länd, ni stångar dem tills ni har trängt bort och skingrat dem.