Läs bibeltext

2 Mos 22:21
  En invandrare får du inte kränka eller förtrycka: ni var ju själva invandrare i Egypten.
2 Mos 22:22
Änkor och faderlösa får ni inte behandla illa.
2 Mos 22:23
Om du behandlar dem illa och de ropar till mig, skall jag lyssna till deras klagorop.
2 Mos 22:24
Min vrede skall väckas, och jag skall döda er med svärd, så att era hustrur blir änkor och era barn blir faderlösa.
2 Mos 22:25
  Om du lånar ut pengar till en landsman, till en nödlidande i mitt folk, skall du inte göra som ockrarna och kräva ränta av honom.
2 Mos 22:26
Tar du din nästas mantel som pant, skall du lämna tillbaka den före solnedgången,
2 Mos 22:27
eftersom den är det enda täcke han har. Vad skall han annars svepa om sig när han sover? Om han ropar till mig, skall jag lyssna, ty jag är barmhärtig.
2 Mos 22:28
  Gud skall du inte smäda, och en hövding i ditt folk skall du inte förbanna.
2 Mos 22:29
Du skall inte dröja att offra av din skörd av vin och olja. Den förstfödde av dina söner skall du ge åt mig.
2 Mos 22:30
På samma sätt skall du göra med dina kor och får: sju dagar skall de vara hos modern, och på åttonde dagen skall du ge dem åt mig.
2 Mos 22:31
Ni skall vara mina heliga. Köttet av ett ihjälrivet djur skall ni inte äta utan kasta åt hundarna.