Läs bibeltext

Hes 36:16
Herrens ord kom till mig:
Hes 36:17
Människa! Då israeliterna bodde i sitt land orenade de landet med sitt leverne och sina gärningar. Orent som en kvinnas blödning fann jag deras leverne.
Hes 36:18
De utgöt blod i landet och orenade det med sina avgudabilder, därför tömde jag min vrede över dem.
Hes 36:19
Jag skingrade dem bland folken, de spreds ut i främmande länder. De fick det straff som deras leverne och deras gärningar förtjänade.
Hes 36:20
Vart de än kom bland de främmande folken vanärade de mitt heliga namn. Man sade om dem: "De är Herrens folk, och ändå har de fått lämna hans land!"
Hes 36:21
Det plågade mig att israeliterna vanärade mitt heliga namn bland folken de kommit till.
Hes 36:22
  Säg därför till Israels folk: Så säger Herren Gud: Det är inte för er skull jag ingriper, israeliter, utan för mitt heliga namn som ni har vanärat bland de folk ni har kommit till.
Hes 36:23
Ni har vanärat mitt mäktiga namn överallt bland folken; det har blivit vanärat, men jag skall visa hur heligt det är. Genom er skall jag visa min helighet inför folken. Då skall de inse att jag är Herren, säger Herren Gud.
Hes 36:24
Jag skall hämta er hos de främmande folken, samla in er från alla länder och föra er till ert eget land.
Hes 36:25
Sedan skall jag bestänka er med rent vatten och göra er rena. Ni har orenat er med alla era avgudabilder, men jag skall göra er rena.
Hes 36:26
Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött.