Läs bibeltext

2 Mos 24:3
  När Mose kom och underrättade folket om vad Herren hade sagt och om alla hans stadgar svarade alla med en mun: "Allt vad Herren har sagt vill vi göra."
2 Mos 24:4
Sedan skrev Mose ner allt vad Herren hade sagt.
  Tidigt nästa morgon byggde Mose ett altare nedanför berget och reste tolv stenstoder för Israels tolv stammar.
2 Mos 24:5
Därefter gav han några unga israeliter i uppdrag att offra brännoffer och slakta tjurar som gemenskapsoffer åt Herren.
2 Mos 24:6
Mose tog hälften av blodet och hällde i skålar och hälften stänkte han på altaret.
2 Mos 24:7
Så tog han förbundsakten och läste upp den för folket. De sade: "Vi vill göra allt vad Herren har sagt och lyda honom."
2 Mos 24:8
Mose tog blodet, stänkte det på folket och sade: "Med detta blod bekräftas det förbund som Herren har slutit med er på grundval av alla dessa befallningar."
2 Mos 24:9
  Mose och Aron, Nadav och Avihu och sjuttio av Israels äldste gick upp på berget,
2 Mos 24:10
och de såg Israels Gud. Under hans fötter var som ett golv av safir; det liknade själva himlen i klarhet.
2 Mos 24:11
Han lyfte inte sin hand mot de främsta i Israel. De skådade Gud, och de åt och drack.
2 Mos 24:12
Herren sade till Mose: "Gå upp till mig på berget och stanna där, så skall jag ge dig stentavlorna och lagen och buden, som jag har skrivit för att undervisa folket."
2 Mos 24:13
Mose gav sig av tillsammans med sin tjänare Josua och gick upp på Guds berg.