Läs bibeltext

Dan 5:1
Kung Belshassar gav ett stort gästabud för sina tusen stormän och drack vin med dem.
Dan 5:2
Under dryckeslaget befallde Belshassar att man skulle hämta de kärl av guld och silver som hans far Nebukadnessar hade fört bort från templet i Jerusalem; han själv och hans stormän, hans gemåler och konkubiner skulle dricka ur dem.
Dan 5:3
Då hämtade man guldkärlen och silverkärlen som förts bort från templet i Jerusalem, och kungen och hans stormän, gemåler och konkubiner drack ur dem,
Dan 5:4
och medan de drack vinet prisade de sina gudar av guld och silver, koppar och järn, trä och sten.
Dan 5:5
  Plötsligt syntes fingrarna av en människohand som skrev på kungapalatsets vitkalkade vägg, invid lampstället. Kungen följde med blicken handen som skrev;
Dan 5:6
han bleknade, fylld av onda aningar, han miste all kraft och benen skakade.
Dan 5:7
Han ropade att man skulle hämta in besvärjarna, stjärntydarna och teckentydarna. Och kungen sade till de visa i Babylon: "Den som kan läsa denna skrift och tyda den för mig skall kläs i purpur, få en gyllene kedja om halsen och bli den tredje i riket."
Dan 5:8
Så kom kungens alla visa dit, men de kunde inte läsa skriften och inte tyda den för honom.
Dan 5:9
Då stod kung Belshassar där skräckslagen och blek, och hans stormän var förvirrade.
Dan 5:10
  Änkedrottningen, som hade hört kungen och stormännen, trädde in i festsalen. Hon sade: "Konung, må du länge leva! Du behöver inte vara så förskräckt och blek.
Dan 5:11
Det finns i ditt rike en man som har heliga gudars ande i sig; på din fars tid gav han prov på djup insikt och en vishet lik gudarnas. Din far, kung Nebukadnessar, gjorde honom till ledare för spåmännen, besvärjarna, stjärntydarna och teckentydarna,