Läs bibeltext

1 Mos 9:8
  Gud sade till Noa och hans söner:
1 Mos 9:9
"Jag upprättar nu ett förbund med er och era efterkommande
1 Mos 9:10
och med alla levande varelser som finns hos er, fåglar, boskap och alla vilda djur, alla som gick ut ur arken.
1 Mos 9:11
Jag skall upprätthålla mitt förbund med er: aldrig mer skall det hända att alla varelser utplånas av flodens vatten, aldrig mer skall en flod ödelägga jorden."
1 Mos 9:12
  Gud sade: "Detta är tecknet för det förbund jag instiftar mellan mig och er och alla levande varelser ni har med er, för alla kommande släktled:
1 Mos 9:13
min båge ställer jag bland molnen. Den skall vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden.
1 Mos 9:14
När jag hopar moln över jorden och bågen blir synlig bland molnen,
1 Mos 9:15
då skall jag tänka på mitt förbund, förbundet mellan mig och er och alla levande varelser av alla slag, och aldrig mer skall vattnet bli till en flod som utplånar alla varelser.
1 Mos 9:16
När bågen står bland molnen skall jag se den och tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser av alla slag på jorden."
1 Mos 9:17
Och Gud sade till Noa: "Detta är tecknet för det förbund som jag upprättar mellan mig och alla varelser på jorden."
1 Mos 9:18
  Noas söner, de som gick ut ur arken, var Sem, Ham och Jafet. Ham var far till Kanaan.