Läs bibeltext

Hos 6:1
    Kom, låt oss vända tillbaka till Herren!
    Han rev, och han skall läka oss,
    han slog, och han skall förbinda oss.
Hos 6:2
    Han ger oss liv efter två dagar,
    på den tredje reser han oss upp,
    så att vi får leva inför honom.
Hos 6:3
    Låt oss lära känna honom,
    låt oss sträva efter kunskap om Herren.
    Så visst som gryningen skall han träda fram,
    han skall komma till oss som ett regn,
    ett vårregn som vattnar jorden.
Hos 6:4
    Vad skall jag göra med dig, Efraim?
    Vad skall jag göra med dig, Juda?
    Er kärlek är som morgondimman,
    dagg som snabbt försvinner.
Hos 6:5
    Därför har jag huggit ner dem genom profeterna,
    dödat dem med mina ord.
    Min dom bryter fram som ljuset.
Hos 6:6
    Ty jag vill se kärlek, inte slaktoffer,
    kunskap om Gud hellre än brännoffer.
Hos 6:7
    De bröt förbundet i Adam,
    där var de trolösa mot mig.
Hos 6:8
    Gilead är en stad av ogärningsmän,
    en stad med fotspår av blod.
Hos 6:9
    Som rövare ligger prästhopen på lur
    och dräper längs vägen till Shekem.
    Ja, de begår skändliga brott.
Hos 6:10
    Bland Israels folk har jag sett fasansfulla ting.
    Där begår Efraim hor,
    Israel gör sig orent,
Hos 6:11
    likaså Juda.
    Stunden kommer då du skall skördas.
    När jag vänder mitt folks öde,