Läs bibeltext

Hos 11:1
    När Israel var ung fick jag honom kär,
    och från Egypten kallade jag min son.
Hos 11:2
    Men ju mer jag kallar på dem,
    desto mer går de bort från mig.
    De offrar åt baalsgudarna
    och tänder offereld åt belätena.
Hos 11:3
    Ändå var det jag som lärde Efraim gå
    och jag som tog dem i mina armar,
    men de förstod inte att jag botade dem.
Hos 11:4
    Med trofasthetens band drog jag dem,
    med kärlekens rep.
    Jag var som den
    som lyfter upp ett barn till kinden.
    Jag böjde mig ner och gav dem att äta.
Hos 11:5
    De skall vända tillbaka till Egypten,
    och Assyrien skall regera över dem,
    ty de vägrar att vända tillbaka till mig.
Hos 11:6
    Svärdet skall svingas i deras städer
    och förgöra deras orakelpräster,
    förtära allt för deras ränkers skull.
Hos 11:7
    [---]
Hos 11:8
    Hur skulle jag kunna släppa dig, Efraim,
    överge dig, Israel,
    göra med dig som med Adma
    och behandla dig som Sevojim?
    Mitt hjärta är i uppror,
    all min medkänsla väcks.
Hos 11:9
    Jag skall inte låta min flammande vrede få utlopp,
    jag skall inte ändra mig och förgöra Efraim,
    ty jag är Gud och inte människa,
    den Helige mitt ibland er.
    Jag kommer inte med skräck.
Hos 11:10
    Herren skall de följa,
    och han skall ryta som ett lejon.
    Ja, han skall ryta,
    och hans barn kommer ilande från väster,
Hos 11:11
    snabbt som fåglar från Egypten,
    som duvor från Assyrien.
    Jag skall låta dem återvända hem,
    säger Herren.