Läs bibeltext

Hos 14:2
    Vänd tillbaka, Israel, till Herren, din Gud,
    du har kommit på fall genom din synd.
Hos 14:3
    Kom med era ord
    och vänd tillbaka till Herren,
    säg till honom:
    Förlåt all vår skuld,
    ta emot det goda,
    vi skall infria våra löften.
Hos 14:4
    Assyrien räddar oss inte,
    vi skall inte stiga till häst,
    inte längre säga "Vår Gud"
    till ting vi själva har gjort.
    Hos dig finner faderlösa barmhärtighet.
Hos 14:5
    Jag skall bota dem från deras trolöshet,
    jag skall älska dem av hjärtat,
    min vrede har vänt sig från dem.
Hos 14:6
    Jag skall bli som dagg för Israel,
    och han skall blomstra som en lilja,
    slå rot som en poppel
Hos 14:7
    och skjuta nya skott.
    Hans prakt skall vara som olivträdets,
    hans doft som Libanons.
Hos 14:8
    De skall åter få bo i hans skugga,
    de skall frodas som en trädgård
    och blomstra som en vinstock.
    Han skall bli ryktbar som Libanons vin.
Hos 14:9
    Vad har Efraim mer med avgudarna att skaffa?
    Jag är den som ger svar och vakar över honom.
    Jag är som en grönskande cypress.
    Från mig får du din frukt.
Hos 14:10
    Den som är vis skall förstå detta,
    den som är förståndig inser det.
    Herrens vägar är de rätta,
    och de rättfärdiga vandrar på dem,
    men syndarna kommer på fall.

Joel
 
Joel 1:1
Detta är Herrens ord som kom till Joel, Petuels son.
Joel 1:2
    Hör på, ni äldste!
    Lyssna, alla som bor i landet!
    Har något sådant förut hänt,
    i era dagar eller era fäders?