Läs bibeltext

Joel 1:13
    Klä er i sorgdräkt och klaga, präster,
    höj jämmerrop, ni som tjänar vid altaret!
    Gå dit in, Guds tjänare,
    och vaka i sorgdräkt,
    ty er Guds hus har berövats
    matoffer och dryckesoffer.
Joel 1:14
    Påbjud en fasta!
    Kungör en högtidssamling!
    Kalla de äldste
    och alla som bor i landet
    att samlas i Herrens, er Guds, hus.
    Ropa till Herren i er nöd.
Joel 1:15
    Ack, denna dag!
    Ja, Herrens dag är nära,
    den kommer med våld från den Väldige.
Joel 1:16
    Inför våra ögon försvinner födan
    och från vår Guds hus jublet och glädjen.
Joel 1:17
    Utsädet torkar under jordkokorna,
    förrådshusen är övergivna
    och ladorna i spillror.
    All gröda är förstörd.
Joel 1:18
    Hör hur boskapen stönar!
    Kor och oxar irrar omkring,
    det finns inget bete för dem.
    Även fårhjordarna plågas.
Joel 1:19
    Till dig, Herre, ropar jag,
    ty utmarkens beten har elden förtärt,
    en låga har bränt alla markens träd.
Joel 1:20
    Även de vilda djuren ropar till dig,
    ty bäckarna har torkat ut
    och utmarkens beten har elden förtärt.
Joel 2:1/2
    Stöt i horn på Sion!
    Blås larmsignal på mitt heliga berg,
    så att alla i landet bävar.
    Ty Herrens dag är på väg,
    en dag av mörker och moln är nära,
    en dag av dunkel och töcken.
    Som gryningen över bergen
    sprider sig ett folk, stort och mäktigt.
    Dess like har aldrig funnits
    och skall aldrig någonsin finnas.
Joel 2:3
    Framför dem förtärande eld,
    bakom dem brännande låga.
    Som Edens trädgård är landet framför dem,
    men bakom dem är det en öde öken.
    Ingenting blir skonat.
Joel 2:4
    De liknar hästar,
    som stridshästar spränger de fram.