Läs bibeltext

Joel 2:12
    Nu, säger Herren,
    skall ni vända er till mig
    med uppriktigt hjärta,
    under fasta, gråt och klagan.
Joel 2:13
    Slit sönder era hjärtan, inte era kläder,
    och vänd åter till Herren, er Gud.
    Han är nådig och barmhärtig,
    sen till vrede och rik på kärlek,
    han ångrar det onda han hotat med.
Joel 2:14
    Kanske ändrar han sig
    och låter välsignelsen vara kvar,
    till matoffer och dryckesoffer
    åt Herren, er Gud.
Joel 2:15
    Stöt i horn på Sion!
    Påbjud en fasta!
    Kungör en högtidssamling!
Joel 2:16
    Kalla på folket,
    påbjud en helig sammankomst!
    Kalla på de gamla
    och samla barnen,
    också dem som ännu får bröstet.
    Må brudgummen lämna sin kammare
    och bruden sitt gemak.
Joel 2:17
    Mellan förhuset och altaret
    skall prästerna gråta,
    skall Herrens tjänare ropa:
    "Herre, skona ditt folk,
    lämna inte de dina att skymfas
    så att de blir till en visa bland folken.
    Varför skall hedningarna få säga:
    Var är deras Gud?"
Joel 2:18
    Då greps Herren av lidelse för sitt land
    och av medömkan med sitt folk.
Joel 2:19
    Och Herren svarade sitt folk:
    Jag skall ge er säd och vin och olja,
    så mycket ni behöver.
    Aldrig mer skall jag tillåta
    att ni blir skymfade bland folken.
Joel 2:20
    Fienden från norr skall jag förvisa,
    driva bort till öde, torra trakter,
    förtruppen mot havet i öster
    och eftertruppen mot havet i väster.
    En stank skall stiga från honom,
    en lukt av förruttnelse.
Joel 2:21
    Ängslas inte, du åkerjord,
    utan jubla och gläd dig:
    Herren har gjort stora verk.
Joel 2:22
    Ängslas inte, ni markens djur:
    utmarkens beten grönskar på nytt,
    träden bär sin frukt,
    fikonträdet och vinstocken ger rika skördar.