Läs bibeltext

Joel 3:12
    Folken skall bryta upp
    och tåga till Joshafats dal.
    Där skall jag sitta till doms
    över alla folken runt omkring.
Joel 3:13
    Skörden är mogen, sätt fart på skäran,
    kom och trampa, vinpressen är full,
    ja, presskaren flödar över
    - så stor är folkens ondska.
Joel 3:14
    Larmande skaror
    i Domens dal.
    Herrens dag är nära
    i Domens dal.
Joel 3:15
    Sol och måne förmörkas
    och stjärnorna mister sitt sken.
Joel 3:16
    Herren ryter från Sion,
    hans röst dånar från Jerusalem.
    Himmel och jord bävar,
    men för sitt folk är Herren en tillflykt,
    ett värn för Israel.
Joel 3:17
    Då skall ni inse
    att jag är Herren, er Gud,
    som bor på Sion, mitt heliga berg.
    Jerusalem skall vara heligt,
    aldrig beträdas av främlingar.
Joel 3:18
    Den dagen skall bergen drypa av druvsaft
    och kullarna flöda av mjölk.
    I Judas bäckar skall vattnet strömma,
    och en källa skall springa upp i Herrens hus
    och vattna Akaciedalen.
Joel 3:19
    Egypten skall läggas öde
    och Edom bli en ödemark
    för att de övat våld mot Judas folk
    och spillt oskyldigt blod i deras land.
Joel 3:20
    Juda skall bestå för alltid
    och Jerusalem från släkte till släkte.
Joel 3:21
    Skall jag lämna fiendens blodskuld ostraffad?
    Nej, jag lämnar den inte ostraffad.
    Herren är den som bor på Sion.

Amos
 
Am 1:1
Detta är Amos ord. Han var en av herdarna från Tekoa och såg syner om Israel när Ussia regerade i Juda och Jerobeam, Joashs son, regerade i Israel, två år före jordbävningen.