Läs bibeltext

Am 6:1
    Ve de säkra på Sion,
    de trygga på Samarias berg,
    gräddan av det främsta folket,
    dessa som israeliterna tyr sig till!
Am 6:2
    Far bort till Kalne och betrakta dess öde,
    fortsätt till Stora Hamat,
    far ner till Gat i Filisteen:
    är ni bättre än dessa riken,
    är ert område större än deras?
Am 6:3
    Ni vill skjuta ifrån er olycksdagen
    men drar över er våldets välde.
Am 6:4
    Ni ligger på elfenbenssängar
    och latar er på era soffor,
    ni äter lamm från hjorden
    och gödkalvar som ni fött upp.
Am 6:5
    Ni skrålar till harpa
    och diktar allsköns sånger som David,
Am 6:6
    ni dricker ert vin ur offerskålar
    och smörjer er med finaste olja,
    men Josefs undergång bekymrar er inte.
Am 6:7
    Därför skall ni gå främst i fångtransporten,
    då blir det slut på svirarnas skrål.
Am 6:8
    Herren Gud har svurit vid sig själv:
    Jag avskyr Jakobs stolthet,
    jag hatar dess borgar,
    jag skall prisge denna stad och allt som finns i den.
Am 6:9
Även om det skulle finnas tio överlevande i ett och samma hus, så måste de dö.
Am 6:10
Endast några få skall bli kvar för att bära ut de döda ur huset. Och om någon säger till en som är inne i huset: "Är det någon mera där?" och får till svar: "Ingen!" så skall han säga: "Tyst!" Ty Herrens namn får inte nämnas.
Am 6:11
    Se, när Herren befaller
    slås de stora husen i spillror
    och de små blir till grus.