Läs bibeltext

Am 7:12
  Till Amos sade Amasja: "Gå din väg, siare, försvinn till Juda - där kan du tjäna ditt bröd med att vara profet!
Am 7:13
Men här i Betel får du inte längre uppträda som profet, ty detta är konungens tempel, en rikshelgedom."
Am 7:14
Amos svarade Amasja: "Jag är inte profet. Jag tillhör inte det skrået, jag håller boskap och odlar fikon.
Am 7:15
Men Herren tog mig från min hjord och sade till mig: Träd fram som profet inför mitt folk Israel.
Am 7:16
Så hör nu Herrens ord: Du säger alltså: 'Profetera inte mot Israel, predika inte mot Isaks ätt!'
Am 7:17
Därför säger Herren:
    Din hustru skall bli en hora i staden,
    dina söner och döttrar skall falla för svärd,
    din mark skall mätas upp och styckas.
    Själv skall du dö på oren mark,
    och Israel skall föras bort från sitt land."
Am 8:1
Denna syn lät Herren Gud mig se: en korg med mogen frukt.
Am 8:2
Och han frågade: "Vad ser du, Amos?" Jag svarade: "En korg med mogen frukt." Då sade Herren till mig:
    Mitt folk Israel är moget för sitt fall,
    jag kan inte längre skona det.
Am 8:3
    Den dagen, säger Herren Gud,
    skall sångerskorna i slottet jämra sig:
    lik i mängder
    ligger slängda överallt. Tyst!
Am 8:4
    Hör detta, ni som trampar på de fattiga
    och utrotar de svaga i landet!
Am 8:5
    Ni säger: "När är nymånadsfesten över
    så att vi kan sälja säd,
    och sabbaten
    så att vi får öppna kornboden?
    Då skall vi minska måtten
    och lägga på priserna
    och fuska med vågen,