Läs bibeltext

Am 8:4
    Hör detta, ni som trampar på de fattiga
    och utrotar de svaga i landet!
Am 8:5
    Ni säger: "När är nymånadsfesten över
    så att vi kan sälja säd,
    och sabbaten
    så att vi får öppna kornboden?
    Då skall vi minska måtten
    och lägga på priserna
    och fuska med vågen,
Am 8:6
    köpa de fattiga för pengar
    och de nödställda för ett par skor
    och sälja spillet som säd."
Am 8:7
    Herren har svurit vid Jakobs stolthet
    att aldrig glömma något de gjort.
Am 8:8
    Skulle inte jorden skälva för detta
    så att alla som bor där får sorg?
    Skulle inte hela jorden stiga och sjunka
    som Nilen, Egyptens flod?
Am 8:9
    Den dagen, säger Herren Gud,
    låter jag solen gå ner vid middagstid
    och lägger jorden mörk på ljusa dagen.
Am 8:10
    Jag vänder era fester i sorg
    och alla era sånger i klagan,
    jag klär alla höfter i säckväv
    och låter alla gå med rakat huvud,
    jag sänder sorg som efter ende sonen
    och låter slutet bli en bitter dag.
Am 8:11
    Ja, den tid kommer,
    säger Herren Gud,
    då jag sänder hunger över landet -
    inte hunger efter bröd,
    inte törst efter vatten,
    utan efter att höra Herrens ord.
Am 8:12
    Då skall de irra från hav till hav,
    driva omkring från norr till öster
    och söka efter Herrens ord,
    men de skall inte finna det.
Am 8:13
    Den dagen skall vackra flickor och unga män
    segna ner av törst,
Am 8:14
    de som svär vid Samarias synd
    och säger: "Så sant din gud lever, Dan!"
    och: "Så sant Beer Shevas starkhet lever!"
    - de skall falla och aldrig resa sig mer.