Läs bibeltext

Jon 3:1
För andra gången kom Herrens ord till Jona:
Jon 3:2
  "Bege dig till Nineve, den stora staden, och förkunna vad jag befaller."
Jon 3:3
Och Jona gav sig i väg till Nineve, så som Herren hade sagt.
  Nineve var en oerhört stor stad: det tog tre dagar att färdas genom den.
Jon 3:4
Jona började gå genom staden. Han gick en dag, och han förkunnade: "Om fyrtio dagar skall Nineve förstöras."
Jon 3:5
Folket trodde på vad Gud hade sagt. De utlyste en fasta, och alla, stora som små, klädde sig i säcktyg.
Jon 3:6
  När Nineves kung fick höra vad som skett steg han upp från sin tron, tog av sin mantel, svepte sig i säcktyg och satte sig i gruset.
Jon 3:7
Och i Nineve kungjordes ett påbud från kungen och hans råd: "Inga människor och inga djur, varken får eller kor, får äta och dricka, gå i bet eller vattnas.
Jon 3:8
Både människor och djur skall bära säcktyg och ropa högt till Gud. Var och en skall upphöra med sin ondska och sina övergrepp.
Jon 3:9
Kanske kommer Gud att ångra sig och stilla sin vrede, så att vi inte går under."
Jon 3:10
När Gud såg vad de gjorde, att de upphörde med sin ondska, avstod han från det onda han hotat dem med; han lät det inte ske.
Jon 4:1
  Då blev Jona mycket missnöjd. I vredesmod