Läs bibeltext

Mik 1:12
    De som bor i Marot
    hoppas på lycka,
    men olyckan Herren sänt
    har nått till Jerusalems port.
Mik 1:13
    Ni spände för era stridsvagnar,
    ni som bor i Lakish.
    Detta var Sions svåraste synd,
    Israels brott kom i dagen hos er,
Mik 1:14
    därför måste ni skiljas från Moreshet Gat.
    Husen i Aksiv har blivit
    som en uttorkad källa för Israels kungar.
Mik 1:15
    Åter skall jag sända en erövrare mot er,
    ni som bor i Maresha.
    Åter måste Israels härlighet
    fly till Adullam.
Mik 1:16
    Skär av dig håret, raka ditt huvud
    i sorg över barnen som var din glädje,
    gör ditt huvud kalt som gamens,
    ty de har förts bort från dig.
Mik 2:1
    Ve dem som tänker ut illdåd och ofärd
    där de ligger i sina sängar
    och går till verket när dagen gryr
    - det står i deras makt!
Mik 2:2
    De får lust till åkrar och stjäl dem,
    och till hus och tar dem.
    De lägger under sig både man och hus,
    både ägare och egendom.
Mik 2:3
    Därför säger Herren:
    Jag tänker ut ofärd för detta släkte.
    Ni skall inte få oket av nacken,
    inte mer gå med högburet huvud,
    ty detta blir en ond tid.
Mik 2:4
    Den dagen skall nidvisor diktas om er,
    och klagosånger skall ljuda:
    "Förödelsen är över oss."
    Mitt folks ägor skiftas ut,
    marken tas ifrån dem.
    Våra åkrar delas ut åt avfällingar.
Mik 2:5
    Därför skall ni heller inte ha någon
    som mäter upp jordlotter åt er
    i Herrens församling.
Mik 2:6
    "Predika inte", predikar de,
    "så får man inte predika.
    Smäleken drabbar oss inte.