Läs bibeltext

Mik 2:1
    Ve dem som tänker ut illdåd och ofärd
    där de ligger i sina sängar
    och går till verket när dagen gryr
    - det står i deras makt!
Mik 2:2
    De får lust till åkrar och stjäl dem,
    och till hus och tar dem.
    De lägger under sig både man och hus,
    både ägare och egendom.
Mik 2:3
    Därför säger Herren:
    Jag tänker ut ofärd för detta släkte.
    Ni skall inte få oket av nacken,
    inte mer gå med högburet huvud,
    ty detta blir en ond tid.
Mik 2:4
    Den dagen skall nidvisor diktas om er,
    och klagosånger skall ljuda:
    "Förödelsen är över oss."
    Mitt folks ägor skiftas ut,
    marken tas ifrån dem.
    Våra åkrar delas ut åt avfällingar.
Mik 2:5
    Därför skall ni heller inte ha någon
    som mäter upp jordlotter åt er
    i Herrens församling.
Mik 2:6
    "Predika inte", predikar de,
    "så får man inte predika.
    Smäleken drabbar oss inte.
Mik 2:7
    Skulle Jakobs folk vara förbannat?
    Är Herren snar till vrede,
    är det så han handlar?
    Bringar inte hans ord lycka?
    Han går vid den rättrådiges sida."
Mik 2:8
    Men ni handlar ju som fiender till mitt folk:
    ni rycker manteln av fredliga människor,
    den som lever trygg bringar ni olycka och strid.
Mik 2:9
    Ni driver bort mitt folks kvinnor
    från hemmen som var deras glädje,
    ni berövar för alltid deras barn
    den ära som jag hade gett dem.
Mik 2:10
    Bort härifrån, här får ni inte bli kvar!
    Er orenhet vållar fördärv,
    ohyggligt fördärv.
Mik 2:11
    Kom det en som ljög och pratade i vädret:
    "Vin och öl predikar jag för dig"
    - det vore en profet för detta folk!