Läs bibeltext

Mik 5:12
    Jag förintar trolldomen du bedriver,
    teckentydare skall inte finnas hos dig mer.
Mik 5:13
    Jag förintar dina gudabilder och dina stoder,
    du skall inte mer tillbe dina händers verk.
Mik 5:14
    Jag rycker upp dina asherapålar
    och utplånar dina beläten.
Mik 5:15
    I raseri och vrede tar jag hämnd
    på de övermodiga som inte har lytt.
Mik 6:1
    Hör vad Herren säger:
    Håll rättegång inför bergen,
    låt höjderna höra din röst!
Mik 6:2
    Hör på Herrens rättegång, ni berg,
    lyssna, ni jordens grundvalar,
    ty Herren går till rätta med sitt folk,
    han ställer Israel till svars:
Mik 6:3
    Mitt folk, vad ont har jag gjort dig?
    Vilka bördor har jag tyngt dig med?
    Lägg fram din anklagelse!
Mik 6:4
    Jag förde dig ut ur Egypten
    och befriade dig ur slavlägret.
    Jag sände Mose, Aron och Mirjam
    för att leda dig.
Mik 6:5
    Kom ihåg, mitt folk,
    vad Moabs kung Balak ville göra
    och vilket svar han fick av Bileam, Beors son,
    minns vägen från Shittim till Gilgal -
    då förstår du Herrens rättfärdiga verk.
Mik 6:6
    Hur skall jag nalkas Herren
    och falla ner inför himlens Gud?
    Skall jag nalkas honom med brännoffer,
    med årsgamla kalvar?
Mik 6:7
    Vill Herren ha baggar i tusental
    och ändlösa flöden av olja?
    Skall jag offra min förstfödde för min synd,
    mitt eget barn för mina brott?