Läs bibeltext

Mik 6:6
    Hur skall jag nalkas Herren
    och falla ner inför himlens Gud?
    Skall jag nalkas honom med brännoffer,
    med årsgamla kalvar?
Mik 6:7
    Vill Herren ha baggar i tusental
    och ändlösa flöden av olja?
    Skall jag offra min förstfödde för min synd,
    mitt eget barn för mina brott?
Mik 6:8
    Människa, du har fått veta vad det goda är,
    det enda Herren begär av dig:
    att du gör det rätta,
    lever i kärlek
    och troget håller dig till din Gud.
Mik 6:9
    Herren ropar till staden -
    vis är den som fruktar hans namn:
    Lyssna, du stam och du stadens råd!
Mik 6:10
    Skall jag tåla de gudlösas batmått,
    de snåla efamått som jag förbannat?
Mik 6:11
    Kan jag godkänna fusk med vågen
    och falska vikter i pungen?
Mik 6:12
    Stadens rika övar våld och förtryck,
    dess invånare far med lögn,
    de talar med svekfull tunga.
Mik 6:13
    Så griper jag mig nu an med att straffa dig,
    förgöra dig för dina synders skull.
Mik 6:14
    Du skall äta utan att bli mätt,
    hungern skall gnaga dig.
    Dem du vill skydda skall du inte kunna rädda,
    och dem du räddar skall jag prisge åt svärdet.
Mik 6:15
    Du skall så utan att få skörda,
    pressa oliver utan att få smörja dig med oljan,
    trampa druvor utan att få dricka vinet.
Mik 6:16
    Omris lagar har man följt i staden
    och handlat som Achavs släkt,
    ni har levt efter deras tänkesätt.
    Därför skall jag låta staden ödeläggas
    och dess invånare bli till åtlöje,
    ni skall få utstå folkens hån.