Läs bibeltext

Mik 7:12
    Den dagen skall de återvända till dig:
    från Assyrien till Egypten skall man bryta upp,
    från Egypten ända till Eufrat,
    från hav till hav och från berg till berg.
Mik 7:13
    Men jorden skall läggas öde
    för sina invånares skull,
    för deras gärningars skull.
Mik 7:14
    Valla ditt folk med din herdestav,
    den hjord som är din egendom
    och lever ensam i en vildmark
    omgiven av odlat land.
    Låt den få beta i Bashan och Gilead
    som i forna dagar.
Mik 7:15
    Låt oss få se under,
    som när du drog ut ur Egypten.
Mik 7:16
    Folken skall se det och blygas
    trots all sin makt,
    de skall stå där med handen för munnen
    och med öron som drabbats av dövhet.
Mik 7:17
    De skall slicka stoftet som ormar,
    som markens krälande djur.
    Darrande skall de lämna sina fästen
    och komma ut till Herren, vår Gud.
    De skall frukta och bäva för dig.
Mik 7:18
    Vilken gud är som du,
    du som tar bort skuld och förlåter synd
    hos dem som är kvar av din egendom.
    Din vrede består inte för alltid,
    du vill helst visa nåd.
Mik 7:19
    Du förbarmar dig över oss på nytt
    och utplånar våra brott,
    du kastar alla våra synder i havets djup.
Mik 7:20
    Du skall visa Jakob trohet och Abraham nåd
    enligt den ed du i forna dagar gav våra fäder.

Nahum
 
Nah 1:1
Profetord om Nineve. Boken med de syner som Nahum från Elkosh hade.
Nah 1:2
    Herren är en hämnande Gud, full av lidelse,
    Herren är en hämnare, fylld av vrede.
    Herren tar hämnd på sina motståndare,
    han vredgas på sina fiender.