Läs bibeltext

Nah 1:15
    Hör budbärarens steg,
    han kommer över bergen,
    han bär bud om seger.
    Fira dina högtider, Juda,
    och infria dina löften,
    ty aldrig mer drar den ondsinte fram genom dig.
    Han är förintad.
Nah 2:1
    Den övermäktige tågar upp emot dig.
    Bemanna dina skansar och spana mot vägen.
    Spänn om dig bältet, båda upp all din kraft.
Nah 2:2
    Ty Herren återställer Jakobs storhet
    liksom Israels storhet.
    Våldsmän har härjat dem
    och ödelagt deras vingårdar.
Nah 2:3
    Krigarnas sköldar glänser röda,
    hans kämpar är klädda i purpur.
    Det flammar som eld i vagnarnas stål
    när de ordnas till strid,
    och hästarna skälver av iver.
Nah 2:4
    På gatorna stormar vagnarna fram,
    jagar i kapp över torgen.
    De lyser som facklor,
    som blixtar far de förbi.
Nah 2:5
    Han kallar på sina hjältar -
    de snubblar i sin iver.
    De rusar bort mot muren,
    och stormtaket reses.
Nah 2:6
    Portarna mot floden öppnas,
    och templet störtar samman.
Nah 2:7
    Den Höga ställs fram och blottas.
    Hennes tjänarinnor förs bort,
    klagande som duvor,
    de slår sig för bröstet i sorg.
Nah 2:8
    Nineve är som en damm
    vars vatten strömmar ut.
    "Stanna! Stanna!"
    Nej, ingen vänder tillbaka.
Nah 2:9
    Hugg för er av silvret,
    hugg för er av guldet!
    Här finns omätliga skatter,
    dyrbarheter i överflöd!
Nah 2:10
    Allt är skövlat, fördärvat, förött.
    Hjärtat dras samman och knäna darrar,
    kroppen skälver, alla ansikten vitnar.