Läs bibeltext

Nah 2:12
    Lejonet rev vad hans ungar behövde,
    bytet ströp han åt sina honor.
    Han fyllde sina hålor med rov,
    sina kulor med rivet byte.
Nah 2:13
    Nu vänder jag mig mot dig, säger Herren Sebaot.
    Din rikedom skall gå upp i rök,
    dina unga lejon bli svärdets föda.
    Allt vad du rövat skall jag utplåna,
    och jag skall tysta dina sändebud för alltid.
Nah 3:1
    Ve den blodtörstiga staden,
    rågad med lögn,
    bräddfull av byte,
    lysten på nya rov.
Nah 3:2
    Hör piskornas smällar,
    vagnshjulens dån,
    jagande hästar,
    krängande vagnar.
Nah 3:3
    Hästarna stegrar sig,
    svärden flammar och spjuten blixtrar.
    Överallt stupade, högar av döda,
    lik i oändlig mängd,
    man snavar över lik.
Nah 3:4
    Skökans hejdlösa otukt har vållat detta.
    Hon var skön och förfaren i trolldom.
    Hon snärjde folken med sin otukt,
    alla folkslag med sin häxkonst.
Nah 3:5
    Nu vänder jag mig mot dig,
    säger Herren Sebaot.
    Jag drar upp kjolen över ansiktet på dig
    och visar folken din nakenhet,
    visar kungarikena din skam.
Nah 3:6
    Jag släpar dig i smutsen,
    jag lämnar dig åt föraktet,
    ställer ut dig för allas blickar.
Nah 3:7
    Alla som ser dig vänder dig ryggen.
    "Nineve är ödelagt", säger de.
    "Vem ömkar henne?
    Finns det någon som ger henne tröst?"
Nah 3:8
    Är du förmer än No Amon,
    som låg vid Nilen,
    omgivet av vatten?
    Floden var dess bålverk,
    vatten dess mur.
Nah 3:9
    Kush och Egypten
    gav staden dess väldiga styrka,
    Put och Libyen var dess stöd.