Läs bibeltext

Nah 3:9
    Kush och Egypten
    gav staden dess väldiga styrka,
    Put och Libyen var dess stöd.
Nah 3:10
    Men också No Amons folk fördes bort
    i fångenskap och landsflykt,
    dess spädbarn krossades i varje gathörn.
    Man drog lott om dess ädlingar
    och band dess stormän med kedjor.
Nah 3:11
    Nu är turen kommen till dig
    att bli drucken och mista sansen.
    Också du måste söka skydd undan fienden.
Nah 3:12
    Dina fästen är som fikonträd
    med mogen frukt:
    skakar man trädet faller det fikon
    i munnen på den som vill äta.
Nah 3:13
    Ditt krigsfolk är som kvinnor.
    Landets portar står vidöppna för fienden,
    dina bommar har förtärts av elden.
Nah 3:14
    Ös upp vatten för belägringen
    och förstärk dina fästen!
    Stig ner i leran och trampa den till murbruk,
    fatta tag i tegelformen!
Nah 3:15
    Elden skall ändå sluka dig
    och svärdet förgöra dig.
    Du skall förtäras som gräshoppsyngel,
    fastän ditt folk är talrikt som gräshoppsyngel,
    som väldiga svärmar av gräshoppor,
Nah 3:16
    fastän dina köpmän är många,
    långt fler än himlens stjärnor.
    De ömsar sitt skinn,
    gräshoppsynglen, de flyger bort.
Nah 3:17
    Dina ämbetsmän är som gräshoppor,
    dina skrivare som en gräshoppssvärm.
    Den slår sig ner på muren i svalkan,
    men då solen går upp är den borta,
    ingen vet var den är.
Nah 3:18
    Dina herdar sover, Assyriens konung,
    dina hövdingar slumrar.
    Ditt folk har skingrats över bergen,
    och ingen finns som samlar det.
Nah 3:19
    Det finns ingen bot för din skada,
    ingen läkedom för ditt sår.
    Alla som hör vad som hänt dig
    jublar över ditt elände.
    Vem drabbades ej
    av din ständiga grymhet?