Läs bibeltext

Sef 3:10
    Från andra sidan floderna i Kush
    skall man frambära offer till mig.
Sef 3:11
    Den dagen skall du slippa skammen
    för alla synder du begått mot mig.
    Då skall jag befria dig
    från de stolta och högmodiga.
    Du skall inte längre förhäva dig
    här på mitt heliga berg.
Sef 3:12
    Jag skall lämna kvar hos dig
    en arm och ödmjuk skara.
    Herrens namn skall bli deras tillflykt.
Sef 3:13
    De som då är kvar av Israel
    skall aldrig göra orätt
    och aldrig uttala en lögn,
    falska ord skall aldrig komma ur deras mun.
    Den hjorden skall beta och vila tryggt
    utan att skrämmas av någon.
Sef 3:14
    Jubla, dotter Sion,
    ropa ut din glädje, Israel!
    Gläd dig, dotter Jerusalem,
    fröjda dig av hela ditt hjärta!
Sef 3:15
    Herren har upphävt domen över dig
    och undanröjt dina fiender.
    Herren, Israels konung, bor hos dig.
    Du har ingenting mer att frukta.
Sef 3:16
    Den dagen skall Jerusalem få höra:
    "Sion, var inte rädd,
    låt inte händerna sjunka i missmod.
Sef 3:17
    Herren, din Gud, bor hos dig,
    hjälten och räddaren.
    Han jublar av glädje över dig
    i sin översvallande kärlek."
    Högt skall de fröjda sig över dig,
Sef 3:18
    de som sörjer, fjärran från tempelfesterna.
    Jag befriar dig i dag från den skam
    som du fått bära.
Sef 3:19
    Och se, när den tiden kommer
    skall jag ta itu med dina plågoandar.
    Jag skall hjälpa dem som vacklar
    och samla dem som skingrats.
    Jag skall göra dem ärade och ryktbara
    överallt där de lidit smälek.
Sef 3:20
    När den tiden kommer skall jag föra er hem,
    då skall jag kalla er samman.
    Jag skall göra er ryktbara och ärade
    bland alla jordens folk
    då jag vänder ert öde inför era ögon,
    säger Herren.