Läs bibeltext

Sef 3:14
    Jubla, dotter Sion,
    ropa ut din glädje, Israel!
    Gläd dig, dotter Jerusalem,
    fröjda dig av hela ditt hjärta!
Sef 3:15
    Herren har upphävt domen över dig
    och undanröjt dina fiender.
    Herren, Israels konung, bor hos dig.
    Du har ingenting mer att frukta.
Sef 3:16
    Den dagen skall Jerusalem få höra:
    "Sion, var inte rädd,
    låt inte händerna sjunka i missmod.
Sef 3:17
    Herren, din Gud, bor hos dig,
    hjälten och räddaren.
    Han jublar av glädje över dig
    i sin översvallande kärlek."
    Högt skall de fröjda sig över dig,
Sef 3:18
    de som sörjer, fjärran från tempelfesterna.
    Jag befriar dig i dag från den skam
    som du fått bära.
Sef 3:19
    Och se, när den tiden kommer
    skall jag ta itu med dina plågoandar.
    Jag skall hjälpa dem som vacklar
    och samla dem som skingrats.
    Jag skall göra dem ärade och ryktbara
    överallt där de lidit smälek.
Sef 3:20
    När den tiden kommer skall jag föra er hem,
    då skall jag kalla er samman.
    Jag skall göra er ryktbara och ärade
    bland alla jordens folk
    då jag vänder ert öde inför era ögon,
    säger Herren.

Haggaj
 
Hagg 1:1
Under kung Dareios andra regeringsår, på första dagen i sjätte månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggaj till ståthållaren i Juda, Serubbabel, Shealtiels son, och till översteprästen Josua, Josadaks son:
Hagg 1:2
  Så säger Herren Sebaot: Detta folk säger att tiden inte är inne att bygga upp Herrens hus.
Hagg 1:3
Därför har Herrens ord kommit genom profeten Haggaj:
Hagg 1:4
Hur kan tiden vara inne för er själva att sitta i era panelprydda hus, medan detta hus ligger i ruiner?