Läs bibeltext


Haggaj
 
Hagg 1:1
Under kung Dareios andra regeringsår, på första dagen i sjätte månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggaj till ståthållaren i Juda, Serubbabel, Shealtiels son, och till översteprästen Josua, Josadaks son:
Hagg 1:2
  Så säger Herren Sebaot: Detta folk säger att tiden inte är inne att bygga upp Herrens hus.
Hagg 1:3
Därför har Herrens ord kommit genom profeten Haggaj:
Hagg 1:4
Hur kan tiden vara inne för er själva att sitta i era panelprydda hus, medan detta hus ligger i ruiner?
Hagg 1:5
Nu säger Herren Sebaot: Tänk på hur ni har det!
Hagg 1:6
    Ni sår mycket men skördar litet.
    Ni äter utan att bli mätta.
    Ni dricker utan att bli glada.
    Ni klär er utan att bli varma.
    Daglönaren stoppar lönen i en börs med hål.
Hagg 1:7
Så säger Herren Sebaot: Tänk på hur ni har det!
Hagg 1:8
Gå upp i bergen och skaffa virke, bygg upp mitt hus! Då skall jag se på det med välvilja och uppenbara min härlighet, säger Herren.
Hagg 1:9
Ni strävar efter mycket men får litet. Skörden ni bärgar blåser jag på. Varför? säger Herren Sebaot. Därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni har brått med era egna.
Hagg 1:10
    Därför håller himlen tillbaka sin dagg,
    och jorden håller tillbaka sin gröda.
Hagg 1:11
    Jag har manat fram torka över jord och berg,
    över säd och vin och olja,
    över allt som marken ger,
    över människor och djur,
    över allt ni mödat er med.