Läs bibeltext

Hagg 1:12
Serubbabel, Shealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, och hela den rest som fanns kvar av folket lyssnade till Herren, sin Gud, till det som profeten Haggaj sade på uppdrag av Herren, deras Gud. Folket böjde sig i fruktan för Herren.
Hagg 1:13
Herrens sändebud Haggaj framförde då Herrens budskap till folket: Jag är med er, säger Herren.
Hagg 1:14
  Drivna av Herren slöt de alla upp, ståthållaren i Juda, Serubbabel, Shealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, och hela den rest som fanns kvar av folket. De började arbeta på Herren Sebaots, sin Guds, hus
Hagg 2:1
den tjugofjärde dagen i sjätte månaden.
Hagg 2:1
Under kung Dareios andra regeringsår,
Hagg 2:2
på tjugoförsta dagen i sjunde månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggaj:
Hagg 2:3
  Fråga ståthållaren i Juda, Serubbabel, Shealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, och den rest som finns kvar av folket:
Hagg 2:4
Finns det ännu någon bland er som såg detta hus i dess forna härlighet? Vad ser ni nu? Ingenting, eller hur?
Hagg 2:5
Fatta mod, Serubbabel! säger Herren. Mod, överstepräst Josua, Josadaks son! Mod, allt folk i landet! säger Herren. Till verket! Jag är med er, säger Herren Sebaot -
Hagg 2:6
det löftet gav jag er när ni drog ut ur Egypten - och min ande finns hos er. Var inte rädda.
Hagg 2:7
Ty så säger Herren Sebaot:
    Inom kort, mycket snart,
    skall jag skaka himmel och jord,
    hav och land.