Läs bibeltext

Hagg 2:1
Under kung Dareios andra regeringsår,
Hagg 2:2
på tjugoförsta dagen i sjunde månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggaj:
Hagg 2:3
  Fråga ståthållaren i Juda, Serubbabel, Shealtiels son, och översteprästen Josua, Josadaks son, och den rest som finns kvar av folket:
Hagg 2:4
Finns det ännu någon bland er som såg detta hus i dess forna härlighet? Vad ser ni nu? Ingenting, eller hur?
Hagg 2:5
Fatta mod, Serubbabel! säger Herren. Mod, överstepräst Josua, Josadaks son! Mod, allt folk i landet! säger Herren. Till verket! Jag är med er, säger Herren Sebaot -
Hagg 2:6
det löftet gav jag er när ni drog ut ur Egypten - och min ande finns hos er. Var inte rädda.
Hagg 2:7
Ty så säger Herren Sebaot:
    Inom kort, mycket snart,
    skall jag skaka himmel och jord,
    hav och land.
Hagg 2:8
    Jag skall skaka om alla folk,
    de skall komma hit med sina dyrbarheter,
    jag skall skänka härlighet åt detta hus,
    säger Herren Sebaot.
Hagg 2:9
    Mitt är silvret, mitt är guldet.
    Så talar Herren Sebaot.
Hagg 2:10
    Härligheten hos detta hus
    skall bli större än den förut var,
    säger Herren Sebaot.
    På denna plats
    skall jag ge er fred och välgång.
    Så talar Herren Sebaot.
Hagg 2:11
Den tjugofjärde dagen i nionde månaden av Dareios andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Haggaj: