Läs bibeltext

Hagg 2:11
Den tjugofjärde dagen i nionde månaden av Dareios andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Haggaj:
Hagg 2:12
  Så säger Herren Sebaot: Fråga prästerna vad som gäller i detta fall:
Hagg 2:13
Om någon bär heligt kött i mantelfliken och fliken kommer i beröring med bröd, kokt mat, vin, olja eller annan föda, blir detta heligt då?
  Prästerna svarade: Nej.
Hagg 2:14
  Sedan frågade Haggaj: Om någon som blivit oren genom en död kropp kommer i beröring med sådant, blir det orent då?
  Prästerna svarade: Ja, det blir orent.
Hagg 2:15
  Då sade Haggaj:
    Så är det med detta folk,
    så ser jag på dessa människor,
    säger Herren,
    sådant är allt de arbetat med,
    varje offer de frambär här -
    allt är orent.
Hagg 2:16
Tänk på hur det blir, från och med i dag! Innan ni började foga sten till sten i Herrens tempel,
Hagg 2:17
hur hade ni det då?
    I en kornbinge som rymde tjugo mått
    fann man bara tio.
    I en vinpress som rymde femtio mått
    fick man bara upp tjugo ur karet.
Hagg 2:18
    Jag lät er säd drabbas av rost och sot,
    jag sände hagel över allt ni arbetat med,
    men ni ville inte hålla er till mig,
    säger Herren.
Hagg 2:19
Tänk på hur det blir, från och med i dag, den tjugofjärde i nionde månaden, den dag då grunden till Herrens tempel har blivit lagd. Tänk efter!
Hagg 2:20
Visst, utsädet ligger kvar på logen, och vinstocken, fikonträdet, granatäppelträdet och olivträdet bär ännu ingen frukt. Men från denna dag skall jag skänka välsignelse.
Hagg 2:21
För andra gången denna den tjugofjärde dagen i månaden kom Herrens ord till Haggaj: