Läs bibeltext

Sak 2:10
    Gläd dig och jubla, dotter Sion!
    Se, jag kommer
    och tar min boning hos dig,
    säger Herren.
Sak 2:11
    Många folk skall den dagen
    sluta sig till Herren och bli mitt folk.
    Jag tar min boning hos dig.
    Då skall du inse
    att Herren Sebaot har sänt mig till dig.
Sak 2:12
    Herren skall ta Juda i besittning
    som sin del av den heliga marken.
    Än en gång utväljer han Jerusalem.
Sak 2:13
    Var stilla inför Herren, allt levande,
    han bryter upp från sin heliga boning.
Sak 3:1
Herren lät mig se Josua, översteprästen, där han stod inför Herrens ängel. På hans högra sida stod Anklagaren, beredd att anklaga honom.
Sak 3:2
Herrens ängel sade till Anklagaren: "Herren skall tillrättavisa dig, Anklagare, ja, han som har utvalt Jerusalem skall tillrättavisa dig. Är inte denne man en brand ryckt ur elden?"
Sak 3:3
Josua bar smutsiga kläder där han stod framför ängeln,
Sak 3:4
och ängeln befallde sina tjänare: "Ta av honom de smutsiga kläderna!" Och han sade till Josua: "Jag befriar dig från din skuld, och du skall kläs i högtidsdräkt."
Sak 3:5
Sedan befallde han: "Sätt på honom en ren turban!" Och de satte på honom en ren turban och klädde honom, medan Herrens ängel stod bredvid.
Sak 3:6
Och detta är vad Herrens ängel försäkrade Josua:
Sak 3:7
    Så säger Herren Sebaot:
    Om du vandrar mina vägar
    och håller mina bud
    skall du råda över mitt hus
    och vaka över mina tempelgårdar.
    Jag skall ge dig tillträde
    till den krets som tjänar mig här.