Läs bibeltext

Sak 8:1
Åter kom Herren Sebaots ord:
Sak 8:2
    Så säger Herren Sebaot:
    Stark är min lidelse för Sion,
    jag ivrar för henne i mäktig vrede.
Sak 8:3
    Så säger Herren:
    Jag vänder åter till Sion,
    jag vill bo i Jerusalem.
    Jerusalem skall kallas Den trogna staden
    och Herren Sebaots berg Det heliga berget.
Sak 8:4
    Så säger Herren Sebaot:
    Åter skall gamla män och kvinnor
    sitta på torgen i Jerusalem,
    alla med käpp i handen,
    så gamla är de.
Sak 8:5
    Stadens gator och torg
    skall fyllas av lekande barn.
Sak 8:6
    Så säger Herren Sebaot:
    Om de som är kvar av folket
    tror att detta är omöjligt
    i kommande dagar,
    är det därför omöjligt för mig?
    frågar Herren Sebaot.
Sak 8:7
    Så säger Herren Sebaot:
    Jag skall rädda mitt folk
    ut ur österns länder och västerns.
Sak 8:8
    Jag skall hämta dem hit
    och låta dem bo i Jerusalem.
    De skall vara mitt folk
    och jag skall vara deras Gud
    i trohet och rättfärdighet.
Sak 8:9
  Så säger Herren Sebaot: Fatta mod, ni som i denna tid hör vad de profeter sade som verkade den gången grundstenarna lades till Herren Sebaots hus, till templet, som skulle byggas på nytt.
Sak 8:10
Ty före denna tid var människornas arbete lönlöst och djurens möda förgäves. Alla och envar levde otrygga för fienden, och jag släppte människorna lösa mot varandra.
Sak 8:11
Men mot dem som är kvar av mitt folk är jag inte längre som i gångna tider, säger Herren Sebaot.