Läs bibeltext

1 Mack 1:10
  Från deras stam utgick ett genomfördärvat skott: Antiochos Epifanes, kung Antiochos son, som hade varit gisslan i Rom. Han blev kung år 137, räknat från det grekiska väldets början.
1 Mack 1:11
Vid den tiden började somliga israeliter att överge lagen, och de lockade många med sig. De sade: "Låt oss närma oss hedningarna som bor omkring oss och sluta förbund med dem. Sedan vi avskilde oss från dem har många olyckor kommit över oss."
1 Mack 1:12
Detta slags tal vann folkets gillande.
1 Mack 1:13
Några av dem reste på eget initiativ till kungen, och han gav dem rätt att följa hednisk lag och sed.
1 Mack 1:14
Sedan byggde de en idrottsanläggning i Jerusalem enligt hedningarnas bruk.
1 Mack 1:15
De skaffade sig förhud och avföll från det heliga förbundet. De beblandade sig med hedningarna och sålde sig till att göra det onda.
1 Mack 1:16
När Antiochos hade fått ett fast grepp om sitt rike började han sträva efter makten över Egypten för att få båda rikena under sitt herravälde.
1 Mack 1:17
Han bröt in i Egypten med stora truppstyrkor, med stridsvagnar och elefanter och med en väldig flotta.
1 Mack 1:18
Han gick i strid med Ptolemaios, som var kung i Egypten; Ptolemaios gav vika för honom och flydde, och det blev stort manfall.
1 Mack 1:19
Antiochos folk intog de befästa städerna i Egypten, och han plundrade landet.
1 Mack 1:20
  Efter att ha besegrat egypterna återvände Antiochos år 143 och marscherade med starka trupper upp mot Israel och Jerusalem.