Läs bibeltext

1 Mack 2:15
Kungens män, som skulle tvinga folket till avfall, kom till staden Modein för att invånarna där skulle offra,
1 Mack 2:16
och många israeliter samlades kring dem. Mattathias och hans söner höll sig för sig själva.
1 Mack 2:17
Då vände sig kungens män till Mattathias och sade: "Du är en ansedd ledare och en betydande man här i staden, och du har stöd av söner och bröder.
1 Mack 2:18
Kom fram och bli den förste att lyda kungens förordning, så som alla folk har gjort, också männen i Judeen och de som är kvar i Jerusalem. Då skall du och dina söner utses till kungens vänner, och du och dina söner skall bli hedrade med silver och guld och många andra gåvor."
1 Mack 2:19
  Men Mattathias ropade högt till svar: "Om så vartenda folk under kungens välde lyder honom och har avfallit från sina fäders religion och alla har valt att följa hans påbud,
1 Mack 2:20
så skall jag och mina söner och bröder ändå hålla fast vid våra fäders förbund.
1 Mack 2:21
Aldrig får det ske att vi överger lagen och buden!
1 Mack 2:22
Kungens ord rättar vi oss inte efter, och från vår gudsdyrkan skall vi inte vika, vare sig åt höger eller åt vänster."
1 Mack 2:23
  Just som han sagt detta trädde en judisk man fram i allas åsyn för att offra på altaret i Modein enligt kungens förordning.
1 Mack 2:24
När Mattathias såg det greps han av en helig iver som kom honom att darra i sitt innersta. Lågande av rättfärdig vrede rusade han fram och högg ner mannen invid altaret.
1 Mack 2:25
På samma gång dödade han kungens man som övervakade offrandet, och altaret rev han ner.