Läs bibeltext

1 Mack 4:36
Men Judas och hans bröder sade: "Nu, när våra fiender är krossade, skall vi gå upp till templet för att rena och återinviga det."
1 Mack 4:37
  Hela hären samlades, och de gick upp till Sionberget.
1 Mack 4:38
Där fann de templet övergivet, altaret skändat och portarna nerbrända; på gårdarna växte riset som i en snårskog eller på en bergskulle, och prästernas sidokammare var nedrivna.
1 Mack 4:39
Då rev de sönder sina kläder och brast ut i höga klagorop; de strödde aska över sig
1 Mack 4:40
och föll ner med ansiktet mot marken. Och de blåste i signaltrumpeterna och ropade upp mot himlen.
1 Mack 4:41
  Sedan befallde Judas en del av sina män att ta upp strid mot borgens besättning medan han renade templet.
1 Mack 4:42
Han valde ut oförvitliga präster med kärlek till lagen,
1 Mack 4:43
och de renade templet och förde bort de vanhelgande stenarna till en oren plats.
1 Mack 4:44
De rådgjorde om vad de skulle göra med brännofferaltaret som hade blivit skändat
1 Mack 4:45
och kom till det kloka beslutet att riva ner det, för att det inte skulle vittna om skymfen att hedningarna hade vanhelgat det.
  De rev alltså ner altaret
1 Mack 4:46
och lade undan stenarna på en lämplig plats på tempelberget, där de skulle ligga tills det kom en profet som kunde ge anvisningar om dem.