Läs bibeltext

2 Mos 32:15
  Mose gick ner från berget och bar med sig de två tavlor han hade fått som ett förbundstecken, tavlor med skrift på båda sidorna: det var skrivet både på framsidan och på baksidan.
2 Mos 32:16
Tavlorna var Guds verk, och skriften som var inristad på dem var Guds skrift.
2 Mos 32:17
  Josua hörde hur folket skrek och ropade och han sade till Mose: "Det hörs stridslarm i lägret!"
2 Mos 32:18
Mose svarade:
    "Det är inte segerrop
    och inte besegrades klagan,
    det är ljudet av sång jag hör!"
2 Mos 32:19
Då Mose kom närmare lägret och fick se tjurkalven och dansandet, blev han så förbittrad att han kastade ifrån sig tavlorna och slog dem i stycken vid bergets fot.
2 Mos 32:20
Kalven som de hade gjort brände han och malde till stoft. Det strödde han i vattnet och lät israeliterna dricka det.
2 Mos 32:21
  Mose sade till Aron: "Vad har detta folk gjort dig, eftersom du har fått dem att synda så grovt?"
2 Mos 32:22
Aron svarade: "Var inte vred, herre! Du vet själv hur de dras till det som är ont.
2 Mos 32:23
De sade till mig: Gör oss en gud som kan gå framför oss! Vi vet inte vart den där Mose har tagit vägen, han som förde oss ut ur Egypten.
2 Mos 32:24
Då sade jag till dem: Den som har någonting av guld skall ta det av sig, och de gav det åt mig. Jag kastade det i elden, och så kom kalven till."
2 Mos 32:25
  När Mose märkte att Aron hade släppt greppet om folket och utlämnat det åt motståndarnas förakt