Läs bibeltext

2 Mos 34:29
När Mose gick ner från Sinaiberget och hade med sig förbundstecknet, de två tavlorna, utgick det en strålglans från hans ansikte, därför att han hade talat med Gud, men han märkte det inte.
2 Mos 34:30
Då Aron och alla israeliterna såg strålglansen från Moses ansikte vågade de inte komma emot honom.
2 Mos 34:31
Men Mose ropade på dem, och då kom Aron och alla hövdingarna i menigheten till honom, och han talade med dem.
2 Mos 34:32
Sedan kom alla israeliterna fram, och Mose gav dem alla de befallningar som han hade fått av Herren på Sinaiberget.
2 Mos 34:33
När Mose hade talat satte han en mask för ansiktet.
2 Mos 34:34
Varje gång Mose trädde fram inför Herren för att tala med honom tog han av masken tills han gick ut igen. När han hade kommit ut talade han om för israeliterna vad Herren hade befallt.
2 Mos 34:35
Då såg israeliterna hur Moses ansikte strålade, och Mose satte masken för ansiktet tills han åter skulle gå in och tala med Herren.
2 Mos 35:1
Mose samlade hela Israels menighet och sade: "Detta är vad Herren har befallt er att göra:
2 Mos 35:2
Sex dagar får arbete utföras, men på den sjunde dagen är det sabbat, en sabbatsvila helgad åt Herren. Var och en som utför något arbete på den dagen skall dödas.
2 Mos 35:3
Ni skall inte göra upp eld på sabbatsdagen, var ni än bor."
2 Mos 35:4
Mose sade till hela Israels menighet: "Detta är vad Herren har befallt er: