Läs bibeltext

Vish 2:1
    Med sitt förvända sätt att tänka säger de:
    "Kort och bedrövligt är vårt liv;
    när slutet kommer finns ingen bot,
    vi vet ingen som har återvänt från dödsriket.
Vish 2:2
    Vi har kommit till av en slump,
    och efteråt är det som om vi aldrig funnits.
    Vår andedräkt är flyktig som rök,
    och vår tankeförmåga en gnista, tänd vid hjärtats slag.
Vish 2:3
    När den släcks blir kroppen aska,
    och anden förflyktigas som den tunnaste luft.
Vish 2:4
    Vårt namn glöms bort med tiden,
    och ingen minns vad vi uträttat.
    Vårt liv försvinner spårlöst som ett moln;
    det löses upp som dimman
    när den drivs bort av solens strålar
    och förföljs av dess hetta.
Vish 2:5
    Vår livstid drar förbi som en skugga,
    och vårt slut är oåterkalleligt:
    sigillet sätts på plats och ingen återvänder.
Vish 2:6
    Kom, låt oss njuta av det goda som bjuds
    och utnyttja världen med ungdomlig iver.
Vish 2:7
    Dyra viner och parfymer skall vi ha i överflöd.
    Vårens blomning får inte gå oss förbi,
Vish 2:8
    bind kransar av rosenknopparna innan de vissnar.
Vish 2:9
    Ingen äng skall förbli orörd av vårt överdåd,
    överallt skall vi lämna spår av festglädjen.
    Detta är vad vi har, vår rättmätiga lott.
Vish 2:10
    Den fattige rättfärdige skall vi trampa på.
    Inte tar vi hänsyn till änkan,
    inte bryr vi oss om den gamles grånade hår.
Vish 2:11
    För oss skall styrkan vara lag och rätt -
    svagheten visar själv att den är värdelös.