Läs bibeltext

Vish 2:23
    Gud skapade människan till odödlighet
    och gjorde henne till en bild av sitt eget väsen,
Vish 2:24
    men genom djävulens avund kom döden in i världen,
    och de som är hans egendom får erfara den.
Vish 3:1
    Men de rättfärdigas själar är i Guds hand,
    och ingen plåga skall nå dem.
Vish 3:2
    I dåraktiga människors ögon är de döda;
    deras bortgång kallas olycka
Vish 3:3
    och deras hädanfärd förintelse,
    men de är i frid.
Vish 3:4
    Även om de har straffats, så som människor ser det,
    har de rikt hopp om odödlighet.
Vish 3:5
    Efter att ha tuktats något litet skall de få möta stor godhet,
    ty Gud satte dem på prov
    och fann att de var honom värdiga.
Vish 3:6
    Som guld i smältugnen prövade han dem,
    han tog emot dem som en brännoffergåva.
Vish 3:7
    I den stund han kommer till dem skall de flamma upp
    och flyga fram som gnistor i halm.
Vish 3:8
    De skall döma folken och härska över hedningarna,
    och Herren skall vara deras konung i evighet.
Vish 3:9
    De som förlitar sig på honom skall förstå sanningen,
    och de trogna skall förbli hos honom i kärlek.
    Ty hans heliga får nåd och barmhärtighet,
    och han skall komma till sina utvalda.