Läs bibeltext

Vish 6:1
    Lyssna därför, konungar, och kom till insikt!
    Lär av mig, ni som härskar över jordens alla länder!
Vish 6:2
    Hör noga på, ni som regerar över människorna,
    ni som yvs över era många undersåtar.
Vish 6:3
    Det är Herren som har gett er väldet,
    er makt kommer från den Högste;
    han skall pröva era gärningar och granska era beslut.
Vish 6:4
    Ni är tjänare i hans rike men har inte regerat rättrådigt,
    inte följt lagen och inte levt efter Guds vilja.
Vish 6:5
    Plötsligt skall han stå där och fylla er med fasa;
    domen blir hård över höga herrar.
Vish 6:6
    För den ringe finns förlåtelse och nåd,
    men de mäktiga möter makt när de rannsakas.
Vish 6:7
    Han som är allas härskare tar inte hänsyn till person
    och viker inte för världslig storhet.
    Hög och låg har han själv skapat,
    och han sörjer för alla på samma sätt,
Vish 6:8
    men en sträng granskning väntar denna världens stora.
Vish 6:9
    Till er talar jag alltså, envåldshärskare,
    för att ni skall lära er vishet och undgå felsteg.
Vish 6:10
    De som hållit den heliga lagen i helgd
    skall räknas som heliga.
    De som lärt sig den blir försvarade vid domen.
Vish 6:11
    Längta därför efter mina ord
    och ta begärligt emot dem; de ger er god fostran.