Läs bibeltext

Vish 7:22
    ty jag fick undervisning av visheten,
    hon som med sin konst har format allt.
    I visheten bor en ande som är förnuftig och helig,
    ensam i sitt slag, mångfaldig till formen,
    tunn, lättrörlig, klarsynt, ogrumlad,
    tydlig, okränkbar, vän till det goda, skarpsinnig,
Vish 7:23
    oemotståndlig, välgörande, människovänlig,
    fast, orubblig, bekymmersfri,
    allsmäktig och med uppsikt över allt;
    den genomströmmar alla andar
    som är förnuftiga, rena och av den tunnaste materia.
Vish 7:24
    Ingenting är så rörligt som vishetens rörelse.
    I sin renhet tränger hon in i allt, i alla dess delar.
Vish 7:25
    Hon är ett utflöde från Guds makt,
    hon strömmar kristallklar fram ur allhärskarens härlighet.
    Därför kan ingenting orent komma henne nära.
Vish 7:26
    Hon är ett återsken av det eviga ljuset,
    en klar spegling av Guds verksamhet
    och en avbild av hans godhet.
Vish 7:27
    Hon är en men förmår allt,
    hon förblir vad hon är men gör allting nytt.
    I släkte efter släkte finner hon rum i heliga själar
    och frambringar profeter och vänner till Gud,
Vish 7:28
    ty Gud älskar bara den som lever med visheten.
Vish 7:29
    Hon är härligare än solen
    och förmer än alla stjärnbilder.
    Hennes strålkraft visar sig överträffa ljusets,
Vish 7:30
    ty ljuset avlöses av natten,
    men visheten kan inget ont få makt över.
Vish 8:1
    Hon sträcker sig med kraft från öster till väster,
    och hon styr skickligt allt.
Vish 8:2
    Hon blev mig kär; jag valde henne i min ungdom
    och strävade efter att göra henne till min brud.
    Jag greps av åtrå efter hennes skönhet.