Läs bibeltext

Syr 1:1
    All vishet kommer från Herren
    och finns hos honom för evigt.
Syr 1:2
    Vem kan räkna havets sandkorn,
    regnets droppar och evighetens dagar?
Syr 1:3
    Vem kan utforska himlens höjd,
    jordens vidd och havets djup?
Syr 1:4
    Före allt annat skapades visheten;
    tanke och insikt finns till av evighet.
Syr 1:6
    För vem har vishetens rot blivit röjd?
    Vem känner dess sinnrika planer?
Syr 1:8
    En enda är vis. Väldig och fruktansvärd
    sitter han på sin tron: Herren.
Syr 1:9
    Han själv skapade visheten och såg på den,
    mätte den och utgöt den över alla sina verk.
Syr 1:10
    Allt som lever har fått del av hans gåva,
    i rikt mått har den skänkts åt dem som älskar honom.
Syr 1:11
    Gudsfruktan är en ära och en berömmelse,
    en lycka och en festglädjens krans.
Syr 1:12
    Gudsfruktan fyller hjärtat med fröjd,
    ger lust och glädje och ett långt liv.
Syr 1:13
    Den som fruktar Herren får ett gott slut,
    och på sin dödsdag blir han välsignad.