Läs bibeltext

Syr 2:1
    Mitt barn, om du närmar dig Herren för att tjäna honom,
    bered dig då för prövningar.
Syr 2:2
    Var ståndaktig och håll ut,
    gör inget förhastat när olyckan kommer.
Syr 2:3
    Håll fast vid Herren och lämna honom inte,
    så skall det gå dig väl till slut.
Syr 2:4
    Ta emot vad som än läggs på dig,
    och ha tålamod i alla slags lidanden.
Syr 2:5
    Ty liksom guld prövas i eld,
    så prövas Guds utvalda i lidandets ugn.
Syr 2:6
    Lita på honom, så skall han ta sig an dig.
    Håll dig på rätta vägar och hoppas på honom.
Syr 2:7
    Ni som fruktar Herren, vänta på hans barmhärtighet,
    och vik inte av från vägen så att ni faller.
Syr 2:8
    Ni som fruktar Herren, lita på honom,
    så skall er lön inte utebli.
Syr 2:9
    Ni som fruktar Herren, hoppas på allt gott,
    på evig glädje och barmhärtighet.
Syr 2:10
    Se på dem som levt i gångna tider:
    Har någon som litat på Herren blivit sviken?
    Har någon som stått fast i gudsfruktan blivit övergiven?
    Har någon åkallat Herren utan att bli hörd?
Syr 2:11
    Nej, barmhärtig och nådig är Herren,
    han förlåter synder och hjälper i nödens stund.