Läs bibeltext

Syr 4:21
    Ty det finns en blygsel som för med sig synd,
    och det finns en blygsel som ger ära och beröm.
Syr 4:22
    Ta inte hänsyn till person - då skadar du dig själv.
    Var inte undfallande - det blir din olycka.
Syr 4:23
    Håll inte tillbaka ett ord i rättan tid,
Syr 4:24
    ty orden röjer visheten
    och talet en människas fostran.
Syr 4:25
    Säg inte emot sanningen;
    om du brister i vett skall du känna skam.
Syr 4:26
    Blygs inte för att erkänna dina synder,
    sök inte hejda en flod i dess lopp.
Syr 4:27
    Låt inte en dåraktig människa trampa på dig,
    och ta inte parti för en härskare.
Syr 4:28
    Kämpa intill döden för sanningen,
    så skall Herren Gud strida för dig.
Syr 4:29
    Var inte djärv i ord
    men trög och slapp i handling.
Syr 4:30
    Var inte ett rytande lejon i ditt hem,
    jaga inte inbillade fel hos ditt husfolk.
Syr 4:31
    Låt inte din hand sträckas ut för att få
    men dras tillbaka när det gäller att ge.