Läs bibeltext

Syr 5:12
    Har du begrepp om saken, så svara din nästa;
    om inte, så håll tand för tunga.
Syr 5:13
    Ära liksom vanära följer av ord,
    en människas tunga kan bli hennes fall.
Syr 5:14
    Se till att du inte får heta bakdantare:
    lägg aldrig försåt med dina ord.
    Ty en tjuv drar skam över sig,
    och en hård dom får den som går med skvaller.
Syr 5:15
    Fela varken i stort eller smått,
Syr 6:1
    och bli inte fiende i stället för vän.
    Dåligt rykte ger skam och nesa;
    så går det syndaren med hans lösa prat.
Syr 6:2
    Låt dig inte hetsas upp av ditt egensinne,
    det sliter sönder din styrka som en tjur.
Syr 6:3
    Du förtär dina blad och fördärvar dina frukter,
    och själv står du kvar som ett förtorkat träd.
Syr 6:4
    En människas ondska förstör henne själv
    och gör henne till åtlöje bland fienderna.
Syr 6:5
    Vackra ord ger många vänner,
    den som talar väl blir väl bemött.
Syr 6:6
    Stå på god fot med många,
    men var förtrolig med en bland tusen.
Syr 6:7
    Vill du ha en vän, så pröva honom först,
    och ge honom inte ditt förtroende genast.