Läs bibeltext

Syr 48:1
    Sedan framträdde Elia, den glödande profeten,
    vars ord flammade som en fackla.
Syr 48:2
    Han sände hungersnöd över folket
    och blev genom sin heliga iver mångas död.
Syr 48:3
    Med Herrens ord höll han himlen stängd,
    och tre gånger kallade han ner eld därifrån.
Syr 48:4
    Hur ärad blev du inte, Elia, för dina underverk!
    Vem kan berömma sig av att vara din like?
Syr 48:5
    Du väckte den döde till liv med den Högstes ord,
    från dödsriket räddade du honom.
Syr 48:6
    Du störtade kungar i fördärvet
    och lät stormän dö på sjukbädden.
Syr 48:7
    På Sinai fick du höra om bestraffningen,
    på Horeb om domen och vedergällningen.
Syr 48:8
    Du smorde kungar till hämnare
    och profeter till efterträdare åt dig.
Syr 48:9
    Du fördes till himlen i en flammande stormby,
    i en vagn dragen av eldhästar.
Syr 48:10
    Du är bestämd för den tiden, står det skrivet,
    då du skall mildra vreden innan den blossar upp
    och vända faderns hjärta till hans son
    och återupprätta Jakobs stammar.
Syr 48:11
    Saliga de som har fått se dig
    men också de som har somnat in i kärlek,
    ty även vi skall få leva.