Läs bibeltext

1 Mos 11:1
Hela jorden hade samma språk och samma ord.
1 Mos 11:2
När människorna flyttade österut fann de en dal i Shinar där de bosatte sig.
1 Mos 11:3
"Nu skall vi slå tegel och bränna det", sade de till varandra. De använde tegel som byggsten, och som murbruk använde de beck.
1 Mos 11:4
De sade: "Låt oss bygga en stad, med ett torn som når ända upp i himlen. Vårt namn blir känt, och vi slipper vara skingrade över hela jorden."
1 Mos 11:5
  Då steg Herren ner för att se staden och tornet som människorna byggde.
1 Mos 11:6
Herren sade: "De är ett enda folk och har alla samma språk. Detta är bara början. Nu är ingenting omöjligt för dem, vad de än föresätter sig.
1 Mos 11:7
Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger."
1 Mos 11:8
Och Herren skingrade dem från denna plats ut över hela jorden, och de slutade att bygga på staden.
1 Mos 11:9
Därför kallas den Babel, ty där skapade Herren språkförbistringen på jorden, och därifrån skingrade han människorna ut över hela jorden.
1 Mos 11:10
Detta är Sems släkttavla. Sem hade levt i 100 år när han blev far till Arpakshad, två år efter floden.
1 Mos 11:11
Efter Arpakshads födelse levde Sem 500 år och fick söner och döttrar.