Läs bibeltext

Bar 3:9
    Israel, hör de bud som ger liv,
    lyssna och kom till insikt.
Bar 3:10
    Vad har hänt, Israel,
    varför är du i fiendeland,
    varför har du åldrats bland främlingar,
Bar 3:11
    besudlats av de dödas orenhet
    och räknats bland dem som hör dödsriket till?
Bar 3:12
    Du övergav vishetens källa.
Bar 3:13
    Om du hade följt Guds väg
    hade du fått bo kvar i frid för alltid.
Bar 3:14
    Lär dig var det finns vishet,
    var det finns kraft och förstånd.
    Då kommer du också att inse
    var det finns liv och ljus för ögonen,
    var det finns lång levnad och frid.
Bar 3:15
    Vem har funnit vishetens boning,
    vem har gått in i hennes skattkammare?
Bar 3:16
    Var är de som regerade över folken,
    de som härskade över markens djur
Bar 3:17
    och lekte med himlens fåglar,
    de som samlade skatter av silver och guld
    - detta som människor litar till -
    så att ingen kan fatta deras rikedom,
Bar 3:18
    de som rastlöst formade silvret,
    så att ingen kan räkna deras verk?
Bar 3:19
    De är borta och har stigit ner i dödsriket,
    och andra har tagit deras plats.