Läs bibeltext

2 Mos 40:28
Han hängde upp draperiet för ingången till boningen.
2 Mos 40:29
Brännofferaltaret ställde han vid ingången till boningen, till uppenbarelsetältet, och offrade brännoffer och matoffer på det, så som Herren hade befallt Mose.
2 Mos 40:30
Han ställde karet mellan uppenbarelsetältet och altaret och fyllde det med vatten för tvättningen.
2 Mos 40:31
Där brukade sedan Mose, Aron och hans söner tvätta sina händer och fötter.
2 Mos 40:32
När de skulle gå in i uppenbarelsetältet eller träda fram till altaret tvättade de sig, så som Herren hade befallt Mose.
2 Mos 40:33
Han inhägnade boningen och altaret med förgården och hängde upp draperiet för porten till förgården. Så fullbordade Mose arbetet.
2 Mos 40:34
Ett moln täckte uppenbarelsetältet och Herrens härlighet fyllde boningen.
2 Mos 40:35
Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, ty molnet vilade över det och Herrens härlighet fyllde boningen.
2 Mos 40:36
Varje gång molnet höjde sig från boningen bröt israeliterna upp och fortsatte sin vandring.
2 Mos 40:37
Om molnet inte höjde sig bröt de inte upp - inte förrän det höjde sig.
2 Mos 40:38
Herrens moln vilade över boningen om dagen, och om natten lyste en eld i molnet inför israeliternas ögon under hela deras vandring.