Läs bibeltext

3 Mos 1:12
Sedan styckar han det, och prästen skall lägga styckena och huvudet och det feta ovanpå veden som brinner på altaret.
3 Mos 1:13
Men inälvor och fötter skall först tvättas med vatten. Därefter offrar prästen alltsammans genom att bränna det på altaret. Detta är ett brännoffer, ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd.
3 Mos 1:14
  Om han ger ett brännoffer av fåglar åt Herren, skall det vara en turturduva eller en annan duva.
3 Mos 1:15
Prästen skall bära fram fågeln till altaret, vrida av den huvudet och bränna det på altaret. Blodet skall pressas ut mot altarets framsida.
3 Mos 1:16
Han skall ta ut krävan med dess innehåll och kasta den på askhögen på altarets östra sida.
3 Mos 1:17
Prästen skall fläka upp fågeln utan att skilja vingarna från kroppen. Sedan bränner han den på altaret, på den brinnande veden. Detta är ett brännoffer, ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd.
3 Mos 2:1
När någon ger ett matoffer åt Herren, skall hans gåva bestå av siktat mjöl, som han häller olja på. Sedan lägger han rökelse ovanpå.
3 Mos 2:2
Därefter överlämnar han det till prästerna, Arons söner. Prästen tar en handfull av mjölet och av oljan och all rökelsen och bränner detta deloffer på altaret som ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd.
3 Mos 2:3
Resten av matoffret tillhör Aron och hans söner, det är en höghelig del av Herrens eldoffer.
3 Mos 2:4
  När du ger ett matoffer av ugnsgräddat bröd, skall det vara gjort på siktat mjöl: osyrade kakor bakade med olja eller osyrade tunnkakor smorda med olja.
3 Mos 2:5
Om du ger ett matoffer stekt på plåt, skall det vara gjort på siktat mjöl, bakat med olja och osyrat.